darmowa miniKonferencja na oddziale dziennym w Gdańsku - 19.04.2018