Refundowane leki od pierwszego listopada


 • administrators

  autor: AlgaRytm » 10 lis 2015, 21:23
  Leki podlegające refundacji:

  Schizofrenia:

  • olanzapina
  • kwetiapina
  • rysperydon
  • sertindol
  • zyprasydon
  • amisulpiryd
  • aripiprazol

  Choroba afektywna dwubiegunowa:

  • aripiprazol
  • lamotrygina
  • olanzapina
  • kwetiapina

  Choroby psychiczne:

  • kwas walproinowy i jego sole
  • amitryptylina
  • buspiron
  • karbamazepina
  • chlorpromazyna
  • chlorprotyksen
  • klomipramina
  • klozapina
  • sulpiryd
  • fluoksetyna
  • flupentyksol
  • fluwoksamina
  • haloperydol
  • lewomepromazyna
  • lit
  • mianseryna
  • moklobemid
  • paroksetyna
  • perazyna
  • sertralina
  • tianeptyna
  • trazodon
  • wenlafaksyna
  • zuklopentyksol

  Rodzaje leków refundowanych:

  • Neuroleptyki 2. generacji:
   olanzapina, kwetiapina, rysperydon, sertindol, zyprasydon, amisulpiryd, aripiprazol, klozapina

  • Neuroleptyki 1. generacji:
   chlorpromazyna, chlorprotiksen, sulpiryd, flupentyksol, haloperydol, lewomepromazyna, perazyna, zuklopentyksol

  • Stabilizatory nastroju
   lamotrygina, kwas walproinowy i jego sole, karbamazepina, lit

  • Antydepresanty:
   ** Trójpierścieniowe:
   amitryptylina, klomipramina
   ** Czteropierścieniowe:
   mianseryna
   ** Inhibitory MAO:
   moklobemid
   ** SNRI (Inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny):
   wenlafaksyna
   ** SARI (Antagoniści receptorów serotoninowych 5-HT2 i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny):
   trazodon
   ** SSRE (ang. selective serotonin reuptake enhancers):
   tianeptyna
   ** SSRI (Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny):
   sertralina, paroksetyna, fluwoksamina, fluoksetyna

  • Anksjolityk (działanie przeciwlękowe):
   buspiron


  Olanzapina:

  Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
  Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
  Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
  Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg
  Egolanza, tabl. powl., 5 mg
  Egolanza, tabl. powl., 10 mg
  Egolanza, tabl. powl., 10 mg
  Egolanza, tabl. powl., 5 mg
  Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
  Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
  Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
  Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg
  Olanzapina Mylan, tabl. powl., 5 mg
  Olanzapina Mylan, tabl. powl., 10 mg
  Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
  Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
  Olanzapina STADA, tabl. powl., 5 mg
  Olanzapina STADA, tabl. powl., 10 mg
  Olanzapine Apotex, tabl. powl., 5 mg
  Olanzapine Apotex, tabl. powl., 10 mg
  Olanzapine Apotex, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
  Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
  Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
  Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
  Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg
  Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
  Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
  Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
  Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg
  Olanzaran, tabl., 5 mg
  Olanzaran, tabl., 10 mg
  Olanzaran, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
  Olanzaran, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
  Olanzin, tabl. powl., 5 mg
  Olanzin, tabl. powl., 10 mg
  Olanzin, tabl. powl., 5 mg
  Olanzin, tabl. powl., 10 mg
  Olazax, tabl., 5 mg
  Olazax, tabl., 10 mg
  Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
  Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
  Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg
  Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
  Olpinat, tabl. powl., 5 mg
  Olpinat, tabl. powl., 10 mg
  Olzapin, tabl. powl., 5 mg
  Olzapin, tabl. powl., 5 mg
  Olzapin, tabl. powl., 10 mg
  Olzapin, tabl. powl., 10 mg
  Olzapin, tabl. powl., 10 mg
  Olzapin, tabl. powl., 10 mg
  Olzapin, tabl. powl., 5 mg
  Olzapin, tabl. powl., 5 mg
  Olzapin, tabl. powl., 5 mg
  Olzapin, tabl. powl., 10 mg
  Olzin, tabl., 10 mg
  Olzin, tabl., 5 mg
  Ranofren, tabl., 10 mg
  Synza 10 mg, tabl. powl., 10 mg
  Synza 5 mg, tabl. powl., 5 mg
  Zalasta, tabl. powl., 10 mg
  Zalasta, tabl., 10 mg
  Zalasta, tabl., 5 mg
  Zalasta, tabl., 5 mg
  Zalasta, tabl., 5 mg
  Zalasta, tabl., 10 mg
  Zalasta, tabl., 10 mg
  Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
  Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
  Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
  Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
  Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
  Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
  Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
  Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
  Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg
  Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg
  Zalasta, tabl. powl., 5 mg
  Zalasta, tabl. powl., 10 mg
  Zolafren, tabl. powl., 5 mg
  Zolafren, tabl. powl., 10 mg
  Zolafren, kaps. twarde, 5 mg
  Zolafren, kaps. twarde, 7,5 mg
  Zolafren, kaps. twarde, 10 mg
  Zolafren, tabl. powl., 5 mg
  Zolafren, tabl. powl., 10 mg
  Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
  Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
  Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
  Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg
  Zolaxa, tabl. powl., 15 mg
  Zolaxa, tabl. powl., 20 mg
  Zolaxa, tabl. powl., 5 mg
  Zolaxa, tabl. powl., 10 mg
  Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
  Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
  Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
  Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
  Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
  Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
  Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg
  Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg
  Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
  Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
  Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
  Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg
  ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 210 mg
  ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg
  ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 405 mg

  Kwetiapina:

  ApoTiapina, tabl. powl., 25 mg
  ApoTiapina, tabl. powl., 100 mg
  ApoTiapina, tabl. powl., 200 mg
  Bonogren, tabl. powl., 25 mg
  Bonogren, tabl. powl., 100 mg
  Bonogren, tabl. powl., 200 mg
  Bonogren, tabl. powl., 300 mg
  Etiagen, tabl. powl., 25 mg
  Etiagen, tabl. powl., 100 mg
  Etiagen, tabl. powl., 200 mg
  Kefrenex, tabl. powl., 25 mg
  Kefrenex, tabl. powl., 300 mg
  Kefrenex, tabl. powl., 100 mg
  Kefrenex, tabl. powl., 200 mg
  Ketilept, tabl. powl., 25 mg
  Ketilept, tabl. powl., 100 mg
  Ketilept, tabl. powl., 200 mg
  Ketilept, tabl. powl., 300 mg
  Ketipinor, tabl. powl., 200 mg
  Ketipinor, tabl. powl., 200 mg
  Ketipinor, tabl. powl., 100 mg
  Ketipinor, tabl. powl., 100 mg
  Ketipinor, tabl. powl., 25 mg
  Ketipinor, tabl. powl., 200 mg
  Ketipinor, tabl. powl., 100 mg
  Ketipinor, tabl. powl., 300 mg
  Ketrel, tabl. powl., 25 mg
  Ketrel, tabl. powl., 100 mg
  Ketrel, tabl. powl., 200 mg
  Kventiax 100, tabl. powl., 100 mg
  Kventiax 200, tabl. powl., 200 mg
  Kventiax 25, tabl. powl., 25 mg
  Kventiax 300, tabl. powl., 300 mg
  Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg
  Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg
  Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg
  Kwetaplex, tabl. powl., 100 mg
  Kwetaplex, tabl. powl., 25 mg
  Kwetaplex, tabl. powl., 300 mg
  Kwetaplex, tabl. powl., 150 mg
  Kwetaplex, tabl. powl., 200 mg
  Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg
  Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg
  Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg
  Pinexet 100 mg, tabl. powl., 100 mg
  Pinexet 200 mg, tabl. powl., 200 mg
  Pinexet 25 mg, tabl. powl., 25 mg
  Pinexet 300 mg, tabl. powl., 300 mg
  Quentapil, tabl. powl., 25 mg
  Quentapil, tabl. powl., 200 mg
  Quentapil, tabl. powl., 100 mg
  Quentapil, tabl. powl., 300 mg
  Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 25 mg
  Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 100 mg
  Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 200 mg
  Quetiapin NeuroPharma, tabl. powl., 300 mg
  Quetiapine Accord, tabl. powl., 25 mg
  Quetiapine Accord, tabl. powl., 100 mg
  Quetiapine Accord, tabl. powl., 200 mg
  Quetiapine Accord, tabl. powl., 300 mg
  Setinin, tabl. powl., 100 mg
  Setinin, tabl. powl., 200 mg
  Setinin, tabl. powl., 300 mg
  Symquel, tabl. powl., 200 mg
  Symquel XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg
  Symquel XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 300 mg

  Rysperydon:

  Apo-Risperid, tabl. powl., 1 mg
  Apo-Risperid, tabl. powl., 2 mg
  Apo-Risperid, tabl. powl., 4 mg
  Apo-Risperid, tabl. powl., 3 mg
  Orizon, roztwór doustny, 1 mg/ml
  Orizon, tabl. powl., 1 mg
  Orizon, tabl. powl., 1 mg
  Orizon, tabl. powl., 2 mg
  Orizon, tabl. powl., 3 mg
  Orizon, tabl. powl., 4 mg
  Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg
  Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg
  Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg
  Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg
  Risperidon Vipharm, tabl. powl., 4 mg
  Risperidon Vipharm, tabl. powl., 3 mg
  Risperidon Vipharm, tabl. powl., 2 mg
  Risperidon Vipharm, tabl. powl., 1 mg
  Risperon, tabl. powl., 2 mg
  Risperon, tabl. powl., 2 mg
  Risperon, tabl. powl., 1 mg
  Risperon, tabl. powl., 1 mg
  Risperon, tabl. powl., 3 mg
  Risperon, tabl. powl., 3 mg
  Risperon, tabl. powl., 4 mg
  Risperon, tabl. powl., 4 mg
  Rispolept, roztwór doustny, 1 mg/ml
  Rispolept, tabl. powl., 1 mg
  Rispolept, tabl. powl., 2 mg
  Rispolept, tabl. powl., 3 mg
  Rispolept, tabl. powl., 4 mg
  Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg
  Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg
  Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 25 mg
  Risset 1 mg, tabl. powl., 1 mg
  Risset 1 mg, tabl. powl., 1 mg
  Risset 2 mg, tabl. powl., 2 mg
  Risset 2 mg, tabl. powl., 2 mg
  Risset 3 mg, tabl. powl., 3 mg
  Risset 3 mg, tabl. powl., 3 mg
  Risset 4 mg, tabl. powl., 4 mg
  Risset 4 mg, tabl. powl., 4 mg
  Ryspolit, tabl. powl., 1 mg
  Ryspolit, tabl. powl., 2 mg
  Ryspolit, tabl. powl., 3 mg
  Ryspolit, tabl. powl., 4 mg
  Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml
  Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml
  Speridan, tabl. powl., 1 mg
  Speridan, tabl. powl., 2 mg
  Speridan, tabl. powl., 3 mg
  Speridan, tabl. powl., 4 mg
  Torendo Q-Tab 1, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg
  Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg
  Torendo Q-Tab 2, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg
  Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg
  Ziperid, tabl. powl., 1 mg
  Ziperid, tabl. powl., 2 mg
  Ziperid, tabl. powl., 3 mg
  Ziperid, tabl. powl., 4 mg

  Sertindol:

  Serdolect, tabl. powl., 4 mg
  Serdolect, tabl. powl., 0,012 g
  Serdolect, tabl. powl., 16 mg
  ApoSerta, tabl. powl., 50 mg
  ApoSerta, tabl. powl., 100 mg
  Asentra, tabl. powl., 50 mg
  Asentra, tabl. powl., 100 mg
  Asertin 100, tabl. powl., 100 mg
  Asertin 50, tabl. powl., 50 mg
  Miravil, tabl. powl., 50 mg
  Miravil, tabl. powl., 100 mg
  Sertagen, tabl. powl., 100 mg
  Sertagen, tabl. powl., 50 mg
  Sertralina KRKA, tabl. powl., 50 mg
  Sertralina KRKA, tabl. powl., 100 mg
  Sertraline Aurobindo, tabl. powl., 50 mg
  Sertraline Aurobindo 50 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 50 mg
  Sertraline Bluefish, tabl. powl., 50 mg
  Sertraline Bluefish, tabl. powl., 100 mg
  Sertralinum 123ratio, tabl. powl., 50 mg
  Sertralinum 123ratio, tabl. powl., 100 mg
  Sertranorm, tabl. powl., 50 mg
  Sertranorm, tabl. powl., 100 mg
  Setaloft, tabl. powl., 50 mg
  Setaloft, tabl. powl., 100 mg
  Stimuloton, tabl. powl., 50 mg
  Zoloft, tabl. powl., 50 mg
  Zoloft, tabl. powl., 100 mg
  Zotral, tabl. powl., 50 mg
  Zotral, tabl. powl., 100 mg

  Zyprasydon:

  Zipragen, kaps. twarde, 80 mg
  Zypsila, kaps. twarde, 80 mg

  Aripiprazol:

  Abilify, tabl., 15 mg
  Apra, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg
  Apra, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
  Aribit, tabl., 15 mg
  Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg
  Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg
  Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg
  Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg
  Aripiprazole SymPhar, tabl., 15 mg
  Arypiprazol Glenmark, tabl., 15 mg
  Aryzalera, tabl., 10 mg
  Aryzalera, tabl., 10 mg
  Aryzalera, tabl., 15 mg
  Aryzalera, tabl., 15 mg
  Asduter, tabl., 15 mg

  Klozapina:

  Klozapol, tabl., 25 mg
  Klozapol, tabl., 100 mg


  Chlorpromazyna:

  Fenactil, krople doustne, roztwór, 40 mg/g

  Chlorprotiksen:

  Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 15 mg
  Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 15 mg
  Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 50 mg
  Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 50 mg

  Sulpiryd:

  Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 100 mg
  Sulpiryd Teva, tabl., 200 mg
  Sulpiryd Teva, tabl., 200 mg
  Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 50 mg

  Flupentyksol:

  Fluanxol, tabl. drażowane, 0,5 mg
  Fluanxol, tabl. drażowane, 3 mg
  Fluanxol, tabl. powl., 0,5 mg
  Fluanxol, tabl. powl., 3 mg
  Fluanxol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml

  Haloperydol:

  Decaldol, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
  Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml
  Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml
  Haloperidol WZF, tabl., 1 mg
  Haloperidol WZF, tabl., 1 mg
  Haloperidol WZF, tabl., 5 mg
  Haloperidol WZF, tabl., 5 mg
  Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml
  Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml

  Lewomepromazyna:

  Tisercin, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml
  Tisercin, tabl. powl., 25 mg

  Perazyna:

  Peragal, tabl., 25 mg
  Peragal, tabl., 100 mg
  Perazin 100 mg, tabl., 100 mg
  Perazin 200mg, tabl., 200 mg
  Perazin 25 mg, tabl., 25 mg
  Perazin 25mg, tabl., 25 mg
  Perazin 50mg, tabl., 50 mg
  Pernazinum, tabl., 100 mg
  Pernazinum, tabl., 25 mg

  Zuklopentyksol:

  Clopixol, tabl. powl., 10 mg
  Clopixol, tabl. powl., 25 mg
  Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml
  Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml


  Lamotrygina:

  Epitrigine 100 mg, tabl. powl., 100 mg
  Epitrigine 50 mg, tabl. powl., 50 mg
  Lamilept, tabl., 100 mg
  Lamilept, tabl., 50 mg
  Lamilept, tabl., 25 mg
  Lamitrin, tabl., 50 mg
  Lamitrin, tabl., 100 mg
  Lamitrin, tabl., 100 mg
  Lamitrin, tabl., 25 mg
  Lamotrix, tabl., 100 mg
  Lamotrix, tabl., 25 mg
  Lamotrix, tabl., 50 mg
  Lamotrix, tabl., 100 mg
  Symla, tabl., 25 mg
  Symla, tabl., 50 mg
  Symla, tabl., 100 mg

  Kwas walproinowy i jego sole:

  Convulex, kaps. miękkie, 500 mg
  Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg
  Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg
  Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 200+87 mg
  Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 333+145 mg
  Depakine Chronosphere 100, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 66,66+29,03 mg
  Depakine Chronosphere 1000, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 666,60+290,27 mg
  Depakine Chronosphere 250, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 166,76+72,61 mg
  Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 333,30+145,14 mg
  Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 500,06+217,75 mg
  ValproLEK 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,2+0,087 g
  ValproLEK 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,333+0,145 g

  Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg
  Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg
  Convival Chrono, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg

  Karbamazepina:

  Amizepin, tabl., 200 mg
  Finlepsin, tabl., 200 mg
  Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg
  Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg
  Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg
  Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg
  Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg
  Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml
  Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg
  Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg

  Lit:

  Lithium Carbonicum GSK, tabl., 250 mg


  Amitryptylina:

  Amitryptilinum VP, tabl. powl., 25 mg
  Amitryptilinum VP, tabl. powl., 25 mg
  Amitryptilinum VP, tabl. powl., 10 mg
  Amitryptilinum VP, tabl. powl., 10 mg

  Klomipramina:

  Anafranil, tabl. powl., 10 mg
  Anafranil, tabl. powl., 25 mg
  Anafranil SR 75, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg

  Mianseryna:

  Deprexolet, tabl. powl., 10 mg
  Deprexolet, tabl. powl., 10 mg
  Deprexolet, tabl. powl., 30 mg
  Lerivon, tabl. powl., 10 mg
  Lerivon, tabl. powl., 30 mg
  Lerivon, tabl. powl., 60 mg
  Miansec, tabl. powl., 10 mg
  Miansec, tabl. powl., 10 mg
  Miansec 30, tabl. powl., 30 mg
  Miansegen, tabl. powl., 30 mg
  Miansegen, tabl. powl., 10 mg
  Miansegen, tabl. powl., 10 mg
  Miansegen, tabl. powl., 30 mg
  Miansegen, tabl. powl., 60 mg

  Moklobemid:

  Aurorix, tabl. powl., 150 mg
  Aurorix, tabl. powl., 300 mg
  Mobemid, tabl. powl., 150 mg
  Moklar, tabl. powl., 150 mg

  Wenlafaksyna:

  Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg
  Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg
  Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg
  Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg
  Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg
  Axyven, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg
  Axyven, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg
  Axyven, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg
  Efectin ER 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg
  Efectin ER 75, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg
  Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg
  Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg
  Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg
  Faxigen XL 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg
  Faxigen XL 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg
  Faxigen XL 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg
  Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg
  Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg
  Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg
  Lafactin, kaps., 37,5 mg
  Lafactin, kaps., 75 mg
  Lafactin, kaps., 150 mg
  Olwexya, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg
  Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg
  Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg
  Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg
  Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg
  Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg
  Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg
  Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg
  Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg
  Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg
  Symfaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg
  Symfaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg
  Symfaxin ER, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg
  Velafax, tabl., 37,5 mg
  Velafax, tabl., 37,5 mg
  Velafax, tabl., 75 mg
  Velafax, tabl., 75 mg
  Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg
  Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg
  Velaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg
  Velaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg
  Velaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg
  Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg
  Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg
  Venlafaxine Ranbaxy, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg
  Venlafaxine Ranbaxy, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg
  Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg
  Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg
  Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg

  Trazodon:

  Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg
  Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg
  Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg

  Tianeptyna:

  Aneptinex, tabl. powl., 12,5 mg
  Aneptinex, tabl. powl., 12,5 mg
  Aneptinex, tabl. powl., 12,5 mg
  Atinepte, tabl. powl., 12,5 mg
  Coaxil, tabl. powl., 12,5 mg
  Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg
  Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg
  Tymogen, tabl. powl., 12,5 mg

  Sertralina:

  ApoSerta, tabl. powl., 50 mg
  ApoSerta, tabl. powl., 100 mg
  Asentra, tabl. powl., 50 mg
  Asentra, tabl. powl., 100 mg
  Asertin 100, tabl. powl., 100 mg
  Asertin 50, tabl. powl., 50 mg
  Miravil, tabl. powl., 50 mg
  Miravil, tabl. powl., 100 mg
  Sertagen, tabl. powl., 100 mg
  Sertagen, tabl. powl., 50 mg
  Sertralina KRKA, tabl. powl., 50 mg
  Sertralina KRKA, tabl. powl., 100 mg
  Sertraline Aurobindo, tabl. powl., 50 mg
  Sertraline Aurobindo 50 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 50 mg
  Sertraline Bluefish, tabl. powl., 50 mg
  Sertraline Bluefish, tabl. powl., 100 mg
  Sertralinum 123ratio, tabl. powl., 50 mg
  Sertralinum 123ratio, tabl. powl., 100 mg
  Sertranorm, tabl. powl., 50 mg
  Sertranorm, tabl. powl., 100 mg
  Setaloft, tabl. powl., 50 mg
  Setaloft, tabl. powl., 100 mg
  Stimuloton, tabl. powl., 50 mg
  Zoloft, tabl. powl., 50 mg
  Zoloft, tabl. powl., 100 mg
  Zotral, tabl. powl., 50 mg
  Zotral, tabl. powl., 100 mg

  Paroksetyna:

  Arketis tabletki 20 mg, tabl., 20 mg
  Parogen, tabl. powl., 20 mg
  Parogen, tabl. powl., 20 mg
  Parogen, tabl. powl., 20 mg
  Parogen, tabl. powl., 20 mg
  Parogen, tabl. powl., 20 mg
  Paroxetine Aurobindo, tabl. powl., 20 mg
  Paroxinor, tabl. powl., 20 mg
  Paxtin 20, tabl. powl., 20 mg
  Paxtin 20, tabl. powl., 20 mg
  Paxtin 40, tabl. powl., 40 mg
  Rexetin, tabl. powl., 20 mg
  Xetanor 20 mg, tabl. powl., 20 mg

  Fluwoksamina:

  Fevarin, tabl. powl., 50 mg
  Fevarin, tabl. powl., 100 mg

  Fluoksetyna:

  Andepin, kaps. twarde, 20 mg
  Bioxetin, tabl., 20 mg
  Deprexetin, kaps., 20 mg
  Fluoksetyna EGIS, kaps. twarde, 20 mg
  Fluoxetin Polpharma, kaps. twarde, 20 mg
  Fluxemed, kaps. twarde, 20 mg
  Seronil, tabl. powl., 10 mg
  Seronil, tabl. powl., 10 mg
  Seronil, kaps. twarde, 20 mg
  Seronil, kaps. twarde, 20 mg


  Buspiron:

  Spamilan, tabl., 5 mg
  Spamilan, tabl., 10 mg
  Spamilan, tabl., 10 mg
  Spamilan, tabl., 10 mg


Log in to reply