Podróże w czasie - teoria


 • administrators

  autor: PurpleSilvan » 01 sie 2016, 16:11
  Manipulacja w czasie zjawiskami o bliskim zeru prawdopodobieństwie zajścia może wygenerować dodatkowe linie czasu, natomiast zjawiskami o bliskim jedności prawdopodobieństwie zajścia nie niesie tego ryzyka.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks_dziadka
  W momencie śmierci dziadka powrót na oryginalną linię czasu przestaje być możliwy ponieważ zanika prawdopodobieństwo istnienia linii czasu w której podróżnik się narodzi.
  Istnieje tylko chwila bieżąca dążąca do przyszłości określana poprzez prawdopodobną przeszłość i przyszłość, dlatego pomimo tego podróżnik wciąż istnieje pomimo śmierci dziadka.
  Prawdopodobną przeszłością pozostaje wciąż istnienie małpy z której ewoluowała ludzkość ale po zniknięciu tej małpy niemożliwa jest przyszłość w której istnieją ludzie.
  Rozwidlenie linii czasu zawsze jest potrójne, chwila obecna - podróżnik, przeszłość - czas skąd pochodzi podróżnik, przyszłość - czas który zmodyfikował podróżnik.
  Nie da się nie wprowadzić zmian w czasie po podróży, ponieważ efekt motyla generuje nową rzeczywistość chyba że fakt podróży miał prawdopodobieństwo bliskie jedności co może tylko zagwarantować powrót na oryginalną linę czasu.
  Jedyne co można zyskać dzięki temu to nowe doświadczenia lub życie we własnej linii czasu.
  Jedna osoba podróżująca w czasie ma prawdopodobieństwo podróży bardzo niskie ale już zbiorowość np. całe miasto ma wysokie. Duże grupy mają mniejsze ryzyko rozwidlenia linii czasu.

  Czas nie jest linearny?
  Jest ale tylko w kierunku przyszłości ponieważ ona nastąpi, ale tylko w granicach prawdopodobieństwa jej zajścia na co wpływ ma prawdopodobna przeszłość.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kot_Schrödingera
  Mamy prawdopodobną przyszłość kota w której jest żywy lub martwy. Nasz punkt tu i teraz sprawdza, kot okazuje się martwy i nie istnieje prawdopodobieństwo kiedy jest żywy, kot okazuje się żywy i istnieje prawdopodobieństwo kiedy jest martwy. Taka asymetryczna zależność definiuje kierunek przepływu czasu czyli do przodu.
  Paradoks jest możliwy tylko wtedy kiedy obiektywna przeszłość nie istnieje ponieważ w obiektywnej przeszłości kot jest żywy lub martwy.
  Natomiast w prawdopodobnej przeszłości kot jest i żywy i martwy, ponieważ zawiera ona obie możliwości o równym prawdopodobieństwie.

  Podróże w czasie jak najbardziej będą, ale pewnie zarezerwowane tylko dla rządów państw.
  Nie wchodzę w teoretyzowanie na temat końca czasu, ponieważ w zakładam że pod koniec wszechświata stanie się on kwantowo niestabilny i w nim zaczną powstawać osobliwości dające początek nowym wszechświatom i po pewnym czasie w tych wszechświatach również powstaną osobliwości które rozpoczną kolejne wszechświaty od nowa.
  Nie da się określić liczby tych osobliwości ani czasu kiedy one powstaną.

  Przyszłe wydarzenia można zmienić poprzez podróże w czasie ale tylko te które mogłyby się wydarzyć z dużym prawdopodobieństwem, zmienić to złe słowo, lepszym jest przyspieszyć lub opóźnić ponieważ zmiana zmniejsza prawdopodobieństwo.
  Wydarzenia nie są zdeterminowane raz na zawsze, po opóźnieniu ich maleje prawdopodobieństwo że się wydarzą w starej formie, ale można opóźniać tylko do pewnego stopnia ponieważ jeżeli się przesadzi to tworzy się oderwana linia czasu.
  Załóżmy że wydarzenie ma prawdopodobieństwo 1, opóźniamy je o 50 lat, prawdopodobieństwo maleje do 0,51 co oznacza że linia czasu nie odrywa się ale już prawdopodobieństwo 0,49 tworzy alternatywną nałożoną linię czasu.

  Jak działają alternatywne linie czasu?
  Wszechświat w każdej obecnej chwili ma skończoną pulę prawdopodobnych wydarzeń przeszłych i przyszłych.
  Odrywając się od obecnej linii czasu wszechświat czerpie prawdopodobne wydarzenia przeszłe i przyszłe ze starej linii czasu a uzupełnia je tylko o wydarzenia charakterystyczne dla nowej.
  Częściowo te linie się nakładają na siebie i nie potrzeba aż tak dużych zasobów do potrzymania istnienia obu linii.

  Twierdzenie że łatwiej jest uzupełniać wydarzenia dla jednostki niż grupy jest prawdziwe ponieważ, jednostka ma mniejszy sektor prawdopodobnych przyszłości i przeszłości a grupa ma większy przez co trudniej jest uzupełniać te prawdopodobne wydarzenia dla niej i wszechświat kompensuje to sobie mniejszym prawdopodobieństwem oderwania linii czasu dla grupy.

  Nieograniczoność jest niemożliwa do zawarcia niej w figurze geometrycznej. Ta pula możliwości zawiera olbrzymią ilość interakcji pomiędzy nimi w tu i teraz.
  Jeżeli rozpatrzymy dwie chwile i więcej następujące po sobie wtedy wszechświat jest nieograniczony, ale jeżeli tylko jedną to jest ograniczony.

  autor: PurpleSilvan » 05 sie 2016, 11:16
  0_1489650751789_QRgxY2Q.png Tak prezentuje się czas na symetrycznym Diagramie Hassego, w chwili obecnej (oś wykresu) istnieją wszystkie prawdopodobne przyszłości (nad wykresem) i przeszłości (pod wykresem).
  Sąsiadujące ze sobą chwile nie są połączone chyba że nastąpi przesunięcie chwili obecnej na przyszłość lub przeszłość w wyniku podróży w czasie wtedy część prawdopodobieństwa się na siebie nakłada, dlatego wszechświat nie musi tworzyć od nowa pełnej równoległej rzeczywistości.


Log in to reply