Najstarszy Koran starszy od samego Mahometa


 • administrators

  autor: AlgaRytm » 24 mar 2016, 16:47
  Koran, zgodnie z wierzeniami islamu powstawać miał w latach 610-632, a więc aż do czasu śmierci samego Proroka (żył on mniej więcej pomiędzy rokiem 570, a 632 naszej ery). Najnowsze badania wskazują jednak na to, że święta księga tej religii powstała w okolicach roku 545, a więc na długo przed tym zanim zebrał ją w całość trzeci z czterech tzw. kalifów prawowiernych (a więc bezpośrednich następców Mahometa, pierwszych odpowiedników apostołów) - Usman ibn Affan.
  http://www.geekweek.pl/aktualnosci/24066/najstarszy-koran-starszy-od-samego-mahometa/2

  Zapraszam do dyskusji.

  autor: piff » 16 kwie 2016, 15:15
  Artykuł jest moim zdaniem rodzajem taniej sensacji. Z dalszego jego fragmentu wynika, że około 545 r. powstał materiał, pergamin, na którym został ten egzemplarz utrwalony, natomiast nie poddano analizie atramentu. Wszystko wskazuje na pogoń za tanią sensacją w serii ataków na islam, która jest bardzo trendy i poprawnie polityczna w chwili obecnej. Tylko czemu ma to służyć? Poszukiwanie istotnej prawdy czy chęć zwrócenia na siebie uwagi?

  autor: piff » 16 kwie 2016, 15:16
  Poza tym kto do celów naukowych cytuje materiały z pisma publicystycznego - w tym przypadku Time’a? Od tego są opracowania naukowe i naukowe czasopisma.


Log in to reply