Analiza porównawcza buddyzmu i chrześcijaństwa


 • administrators

  autor: AlgaRytm » 23 gru 2015, 19:08
  W buddyzmie dąży się do oświecenia i jest to indywidualna droga człowieka a w chrześcijaństwie oświecenie musi być dane od Boga.
  Na tym etapie nie ma podobieństw, chociaż gdy przyjrzy się życiu Jezusa to jego praktyka ascezy na pustyni była jego drogą do oświecenia.

  Następnie w chrześcijaństwie jest pojęcie intronizacji Jezusa które dokonało się po zmartwychwstaniu w buddyzmie natomiast Budda udał się w góry osiągnąć stan Parinirwana, pomiędzy życiem i śmiercią.
  Tutaj są podobieństwa obaj osiągnęli podobny stan, chrześcijanie uznali że ten stan jest dostępny tylko dla Syna Bożego.

  Trzecią ciekawą kwestią w której obie religie mówią o podobnej rzeczy są trzy istoty będące jednym, w buddyzmie Trzy Ciała Buddy a w chrześcijaństwie Trójca Święta.
  Buddyzm: Dharmakaya - Chrześcijaństwo: Bóg Ojciec. Buddyzm: Sambhogakaya - Chrześcijaństwo: Duch Święty. Buddyzm: Nirmanakaya - Chrześcijaństwo: Jezus.
  Dharmakaya (jap. hosshin) najwyższe, ostateczne ciało, które jest zupełną otwartością, absolutną naturą Buddy. Dharmakaja jest jednością Buddy z wszystkimi istotami oraz stanowi Dharmę naukę głoszoną przez Buddę.
  Sambhogakaya (jap. hoojin) ciało radości, zachwytu, które charakteryzuje wszystkie prawdziwe formy Buddy pojawiające się bez dualności podmiotu i przedmiotu.
  Nirmanakaya (jap. oojin) ciało przejawienia, emanacji, które jest formami Buddy postrzeganymi przez zwykłe istoty. Jest to ziemskie ciało, w którym buddowie ukazują się ludziom, aby zrealizować swoje postanowienie wyzwolenia wszystkich istot.
  Dwie religie mówią, że po oświeceniu a następnie po ascendencji jest trzeci stan do osiągnięcia w którym zaczyna przejawiać się troistą naturę.

  autor: AlgaRytm » 24 gru 2015, 11:02
  Kolejne podobieństwo: I wiek p.n.e. - wyłonienie się tradycji Mahajana w Buddyzmie która mówi o Trzech Ciałach Buddy. Budda żył w latach 563-483 p.n.e. 325 rok n.e. zostaje uchwalony dogmat o Trójcy Świętej. Na osiągnięcie stanu troistej natury potrzeba około 300 lat już po śmierci.


Log in to reply