Podwójna diagnoza - uzależnienie i choroba psychiczna


 • pu-members

  "Chorzy na schizofrenię, nadużywający substancji psychoaktywnych, charakteryzują
  się brakiem wytrwałości w leczeniu oraz niemożnością uzyskania korzyści z relacji
  psychoterapeutycznej. Leczącym trudno jest stworzyć z nimi stabilną relację terapeutyczną, stąd ich sytuacja jest zwykle gorsza niż innych pacjentów psychiatrycznych.
  Są oni odrzucani przez system psychiatrycznej opieki zdrowotnej z powodu trudności
  związanych z regularnym kontrolowaniem stanu ich zdrowia psychicznego.
  Kiedy powracają do nadużywania, ich stan psychiczny również się pogarsza, wymagając kolejnej
  hospitalizacji i detoksykacji oraz próby uzyskania stabilizacji wyłącznie dzięki lekom,
  co prowadzi do błędnego koła. Z powodu przypisania do systemu psychiatrycznej
  opieki zdrowotnej, omawiana populacja pacjentów nie otrzymuje odpowiedniej pomocy
  ze strony służb socjalnych, tkwiąc w ten sposób pomiędzy tymi dwoma systemami. "

  źródło: http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_5_2007/Kandel s727_Psychiatria Polska 5_2007.pdf


Log in to reply