Alienacje, wahania nastroju, depresje, samobójstwa u mlodzieży